Cụ thể hóa nội quy lao động

Bà Đào Thị Ngọc Hương, phó giám đốc công ty, trả lời: Đúng là công ty chưa cụ thể hóa các vi phạm gây tổn hại uy tín của doanh nghiệp và hình thức kỷ luật tương ứng. Sau khi tham khảo ý kiến cơ quan chức năng, công ty đã bổ sung vào nội quy một số hành vi như làm lộ bí mật tài chính, kinh doanh, công nghệ; vay lãi cao bên ngoài không trả để chủ nợ kéo đến công ty đòi nợ; lấy danh nghĩa người của công ty để lừa dối khách hàng...