Ông Võ Minh Hường, giám đốc công ty, trả lời: Trong thời gian làm việc, anh Minh có tạm ứng hơn 40 triệu đồng nhưng chưa quyết toán. Khi anh Minh nộp đơn xin nghỉ việc, phòng kế toán đã yêu cầu nộp chứng từ để quyết toán nhưng anh không nộp. Sau đó, anh gửi chứng từ qua đường bưu điện nhưng có một số không hợp lệ nên công ty không đồng ý. Do vậy, công ty chậm giải quyết các chế độ cho anh. Chúng tôi thừa nhận thiếu sót nhưng anh Minh cũng có lỗi một phần. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, công ty đã mời anh Minh đến và hai bên đã giải quyết dứt điểm mọi việc.