Giải quyết theo luật định

Ông Lê Văn Duy, phó giám đốc công ty, trả lời: Qua trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi nhận thấy việc giải quyết chế độ cho chị Ngọc như vậy là chưa đúng quy định. Sắp tới, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục thôi việc cho chị theo luật định.