Không giải quyết vì thiếu chứng từ

Bà Nguyễn Thị Kim, chủ doanh nghiệp, trả lời: Chúng tôi biết Luật BHXH quy định khi người lao động nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm thì sẽ được thanh toán chế độ ốm đau. Thế nhưng, khi chúng tôi yêu cầu anh Hiếu nộp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH thì anh không xuất trình. Vì lý do đó, chúng tôi không thể thanh toán chế độ ốm đau cho anh. Nếu anh Hiếu bổ sung đầy đủ hồ sơ, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ cho anh.