Đã quy định lịch nghỉ phép năm

Bà Trần Thị Thúy Loan, phó giám đốc công ty, trả lời: Lịch sản xuất của công ty đã ban hành từ đầu năm và có chỉnh sửa, bổ sung mỗi quý. Tương tự, lịch nghỉ phép năm cũng đã được thông qua và công bố công khai. Trong quý IV và quý I hằng năm, tùy vào nhu cầu sản xuất mà công ty bố trí lịch nghỉ. Nếu nhu cầu sản xuất tăng cao thì sẽ không giải quyết phép năm cho NLĐ, trừ những trường hợp thật sự cần thiết. Công ty mong công nhân chia sẻ và chấp hành nghiêm các quy định.