Nghỉ Tết bị trừ phép năm, đúng hay sai?

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 111 Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm (phép năm) sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Căn cứ quy định trên, nếu công ty ban hành thông báo sẽ trừ phép năm trong thời gian nghỉ Tết nhưng chưa tham khảo ý kiến của người lao động là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.