Bị trừ phép năm khi nghỉ thai sản?

Bà Trần Lê Yến Linh, phó giám đốc công ty, trả lời: Qua trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi được biết thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm. Do vậy, sắp tới, công ty sẽ tính đủ 12 ngày phép năm trong năm 2016 cho chị Minh.