Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Việc “bác sĩ bảo là bị TNLĐ” chưa đủ cơ sở để kết luận vợ anh bị TNLĐ bởi căn cứ khoản 1, điều 6 Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21-5-2012 của liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế thì khi có TNLĐ xảy ra, người sử dụng lao động phải thành lập đoàn điều tra để điều tra tai nạn. Nếu đoàn điều tra kết luận đúng là TNLĐ, công ty phải giải quyết cho vợ anh theo chế độ TNLĐ; nếu không phải TNLĐ nhưng có giấy của cơ sở y tế có thẩm quyền cho vợ anh nghỉ 5 ngày thì DN phải giải quyết nghỉ theo chế độ ốm đau. Việc công ty trừ phép năm, cho nghỉ không lương là trái pháp luật.