Dương Thanh Thủy (Công ty TNHH Vinh An; quận Thủ Đức, TP HCM) khiếu nại: "Đầu tháng 10-2019, tôi làm đơn xin nghỉ việc, giám đốc công ty đã duyệt đơn của tôi. Hết thời hạn 45 ngày báo trước theo quy định, tôi nghỉ việc nhưng công ty không chịu thanh toán tiền lương và tiền hoa hồng còn thiếu cho tôi?".

Ông Lê Văn Khánh, trưởng phòng nhân sự công ty, trả lời: Thời điểm chị Thủy nghỉ việc, công ty gặp một số khó khăn về tài chính do đối tác chậm thanh toán tiền hàng nên chưa có tiền để thanh toán cho chị. Nay công ty đã khắc phục được khó khăn nên mới đây, chúng tôi đã mời chị Thủy lên để thanh toán toàn bộ tiền lương, tiền hoa hồng và hoàn tất các thủ tục thôi việc.