Đã thỏa thuận với người lao động - Ảnh 1.

Đại diện Công ty TNHH Speedlink trả lời: Qua trao đổi với cơ quan chức năng sau khi nhận đơn khiếu nại của NLĐ, chúng tôi nhận thấy đã có sơ suất trong việc ký hợp đồng lao động và quy trình chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh Hưng. Do vậy, công ty và anh Hưng đã gặp gỡ để giải quyết.

Kết quả, hai bên đã đạt được thỏa thuận về khoản bồi thường chấm dứt hợp đồng lao động. Anh Hưng cũng chấp nhận nghỉ việc.