Tháng 6-2017, khi công ty chậm lương gần 1 tháng, tôi đã nộp đơn xin thôi việc, báo trước 3 ngày. Công ty lấy cớ tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật nên không trả lương cho tôi…".

Bà Lý Thị Hoàng Nga, đại diện công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh từ cơ quan chức năng, công ty đã rà soát lại các quy định của pháp luật và nhận thấy lý do cũng như quy trình đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà anh Túy thực hiện là đúng luật. Do vậy, sau đó, công ty đã tiến hành thủ tục chấm dứt HĐLĐ và trả lương đầy đủ cho anh Túy.

Đã trả lương cho người lao động - Ảnh 1.