Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, người lao động (NLĐ) phải được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 1 tháng. Như vậy chị Hằng vẫn được trả lương cho những ngày đã làm việc. Tuy nhiên, cần lưu ý, việc chị nghỉ việc mà không xin phép và không tuân thủ thời gian báo trước là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Theo quy định, chị phải bồi thường cho doanh nghiệp nửa tháng tiền lương và một khoản tiền tương ứng với tiền lương của chị trong những ngày không báo trước.