Bà Nguyễn Anh Khuê, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của người lao động, công ty đã rà soát lại và phát hiện đã tính thiếu lương tăng ca cho một số nhân viên mới. Nguyên nhân là số nhân viên này đang trong thời gian thử việc, chưa ký hợp đồng chính thức nên bộ phận kế toán chưa cập nhật vào danh sách chấm công. Ngay sau đó, công ty đã tính toán lại và trả đủ lương làm thêm giờ cho toàn bộ nhân viên mới.

Sao không trả lương làm ngoài giờ? - Ảnh 1.