Đã  trả lương cho nhân viên

Ông Phan Duy Thịnh, đại diện công ty, trả lời: Chúng tôi biết rõ trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu. Công ty chưa thanh toán tiền lương cho anh Sở không phải vì nghỉ việc không báo trước mà do thời điểm đó, anh chưa hoàn tất việc bàn giao tài liệu và máy tính xách tay cho công ty. Mới đây, việc bàn giao đã hoàn tất, công ty đã thanh toán tiền lương cho anh Sở.