Bà Lê Thanh Thu, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Khi chị Hiền nghỉ thai sản, để không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, chúng tôi phải tuyển người thay thế. Vì vậy, khi chị Hiền đi làm trở lại công ty chưa thể bố trí ngay công việc cho chị nên yêu cầu chị nghỉ chờ việc cho đến khi người thay thế hết hạn hợp đồng. Do sơ suất, thời gian qua công ty chưa chuyển lương cho chị. Mới đây, chúng tôi đã chuyển lương chờ việc cho chị Hiền.