Đây là lo băn khoăn của nhiều người lao động hiện tại, đặc biệt đối với người lao động là F1, F2 của các đối tượng dương tính Covid-19 buộc phải cách ly y tế tập trung. 

Căn cứ theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Đi cách ly tập trung, người lao động có được trả lương ngừng việc? - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại TP Đà Nẵng

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc...

- Người lao động được trả đủ tiền lương nếu phải ngừng việc để đi cách ly tập trung là do lỗi của người sử du5nng lao động. Nếu do lỗi của chính người lao động dẫn đến việc buộc đi cách ly tập trung thì người lao động sẽ không được nhận lương.

- Đối với trường hợp người lao động ngừng việc do phải đi cách ly tập trung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc sẽ do thỏa thuận theo quy định sau:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I: 4.420.000 đồng/tháng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II: 3.920.000 đồng/tháng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III: 3.430.000 đồng/tháng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng.

Trước đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin ý kiến việc xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải cách ly y tế.

Công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  nêu rõ, từ đầu năm 2021 đến nay, Việt Nam đã có 2 đợt bùng phát dịch Covid-19, trong đó đợt từ ngày 27/4/2021 nghiêm trọng nhất, đã tác động mạnh tới thị trường lao động và sản xuất kinh doanh. Dịch Covid-19 còn tấn công trực tiếp vào các khu công nghiệp – nơi tập trung nhiều doanh nghiệp , sử dụng một lượng lớn lao động, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế, thu ngân sách (nhất là tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động người lao động ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm thì người sử dụng lao động trả lương ngừng việc; mức lương ngừng việc theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu trong 14 ngày nghỉ việc đầu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian cách ly y tế có thể kéo dài trên 14 ngày theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đi cách ly tập trung, người lao động có được trả lương ngừng việc? - Ảnh 3.

Xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại TP Đà Nẵng

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người lao động và gia đình do người lao động bị cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội  đối với người lao động phải cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Chính sách được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất là giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Và, để thực hiện chính sách này thì thỏa mãn cả 2 điều kiện. 

Đối với địa phương (cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương).

Phương án 1: Tại thời điểm áp dụng chính sách, địa phương có số ca dương tính với SAR-COVID-2 bằng 0,1% dân số trở lên.

Phương án 2: Tại thời điểm áp dụng chính sách, địa phương có tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-COVID-2 bằng 0,1% trở lên.

Đối với người lao động: Đang thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tháng liền kề trước khi nghỉ việc vì cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19, có giấy tờ hợp pháp liên quan tới việc người lao động phải cách ly y tế ("quyết định cách ly y tế"...)

Thời gian hưởng được tính theo thời gian cách ly y tế (dự kiến 21 ngày), không tính những ngày đã được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Mức hưởng được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng chế độ ốm đau bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 là 5,6 triệu đồng/tháng, mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp này là 175.000 đồng/ngày.

Khán An ẢNH: BÍCH VÂN