Ông Nguyễn Viết Quỳnh, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty Hưng Phước, trả lời: Chúng tôi biết rõ theo quy định thì thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH trong tháng đó. Tuy nhiên, thời gian này không tính là thời gian đóng BHXH. Do đó, để thời gian tham gia BHXH của chị Tâm được liên tục, công ty vẫn tham gia BHXH cho chị như đã phản ánh ở trên. Song, sơ suất của công ty là đã tự ý đóng mà không thông qua ý kiến của NLĐ. Vì vậy, sắp tới đây, chúng tôi sẽ trao đổi lại với chị Tâm và điều chỉnh lại việc đóng BHXH cho đúng quy định.

Điều chỉnh lại việc đóng BHXH - Ảnh 1.