Lê Quốc Sinh (quận 7, TP HCM) hỏi: "Công ty tôi đang có nhu cầu tuyển dụng một số lao động nước ngoài vào làm việc tại các vị trí quan trọng. Chúng tôi phải đáp ứng những điều kiện gì để có thể tuyển dụng họ vào làm việc?".

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Khoản 1 và khoản 2 điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại điều 172 của bộ luật này. Điều 170 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài như sau: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất - kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.