Trần Văn Tình (quận 11, TP HCM) hỏi: "Mới đây, công ty tôi thông báo cơ cấu lại nhân sự và cho một số lao động nghỉ việc. Tuy nhiên, phương án sử dụng lao động của công ty chỉ ghi chung chung tổng số lao động nghỉ việc mà không có danh sách lao động kèm theo. Nếu công ty căn cứ phương án này để cho tôi nghỉ việc thì có phạm luật không?".

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Điều 44 Bộ Luật Lao động quy định trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động (NLĐ) thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại điều 46 của bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại NLĐ để tiếp tục sử dụng. Trường hợp NSDLĐ không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho NLĐ thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ theo quy định tại điều 49 của bộ luật này. Mặt khác, theo quy định tại điều 46 Bộ Luật Lao động thì phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu như: Danh sách và số lượng NLĐ tiếp tục được sử dụng, NLĐ đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng; danh sách và số lượng NLĐ nghỉ hưu; danh sách và số lượng NLĐ được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; NLĐ phải chấm dứt hợp đồng lao động; biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án. Căn cứ các quy định trên, nếu trong phương án sử dụng của công ty bạn chỉ ghi chung chung tổng số lao động nghỉ việc mà không có danh sách lao động kèm theo là chưa thực hiện đúng quy định pháp luật nên không có sơ sở để cho NLĐ nghỉ việc.