Nguyễn Anh Tú (tỉnh Thái Nguyên) hỏi: "Ngày 14-2-2020 hợp đồng lao động (HĐLĐ) của người lao động (NLĐ) hết hạn. Cùng lúc này công ty giảm đơn hàng nên không muốn gia hạn HĐLĐ với họ. Vậy nếu công ty không ký tiếp HĐLĐ nữa thì có cần báo trước cho NLĐ biết không? Trường hợp phải báo trước mà công ty không thực hiện thì có bị xử phạt không?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 1, điều 47, Bộ Luật Lao động quy định ít nhất 15 ngày trước ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho NLĐ biết thời điểm chấm dứt hợp đồng. Như vậy, nếu công ty của anh Tú không muốn gia hạn HĐLĐ khi hợp đồng hết hạn thì phải báo trước cho NLĐ biết. Trường hợp, người sử dụng lao động không tuân thủ quy định trên thì căn cứ quy định tại khoản 1, điều 7, Nghị định 95/2013/NĐ-CP doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.