Theo khảo sát tại Đông Nam Á, gần một nửa số doanh nghiệp tham gia khảo sát (46%) cho biết gặp khó khăn trong tuyển dụng. 2016 được xem là năm tuyển dụng nhân sự khó khăn nhất trong vòng 11 năm trở lại đây. Việt Nam cũng gặp câu chuyện tương tự các nước khác trong khu vực. Nhân sự quản lý cấp cao thiếu hụt trầm trọng, một phần do tình trạng "chảy máu chất xám" với con số người Việt làm việc tại nước ngoài năm 2015 tăng 8% so với năm 2014. Ngành công nghệ thông tin cũng thiếu nhân sự trầm trọng do các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư nhiều tại Việt Nam. 

Doanh nghiệp ngày càng khó tuyển nhân tài - Ảnh 1.

Theo ông Matthews, nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn chưa phát triển kịp với tăng trưởng kinh tế. Tỉ lệ lao động phổ thông không có chuyên môn kỹ thuật chiếm 81,4% tổng số lao động; chỉ có 9,66 triệu người đã qua đào tạo, chiếm 18,6%. Thêm vào đó, lực lượng lao động thiếu các kỹ năng cần thiết như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề; ngoại ngữ, tin học, đạo đức nghề nghiệp chưa cao; thiếu ý thức trách nhiệm; chậm thích nghi với môi trường làm việc mới...

G.Nam