BHXH Việt Nam trả lời: Tại khoản 2 và khoản 3 điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với LĐN sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc LĐN đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Ngoài ra, không có quy định nào khác yêu cầu NLĐ phải đóng BHXH liên tục mới được hưởng chế độ thai sản. Như vậy, NLĐ có thể đóng BHXH ngắt quãng, chỉ cần đáp ứng điều kiện tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định là được hưởng chế độ thai sản.