Đồng ý cho nghỉ việc

Bà Đặng Thị Phương Phi, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Chúng tôi thừa nhận đã có thiếu sót trong việc ký hợp đồng, đóng BHXH cho anh Nghiệp. Điều này có nguyên nhân do anh là chỗ quen biết nên dù thử việc không đạt, công ty vẫn giữ lại làm việc. Sau khi nhận được khiếu nại của anh Nghiệp, lãnh đạo đã họp bàn và thống nhất cho anh nghỉ việc mà không cần báo trước; đồng thời tính toán, truy trả các khoản bảo hiểm mà công ty không đóng trong thời gian anh làm việc.