Rút lại thông báo cho nghỉ việc

Bà Lâm Tú Anh, giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi xin nhận thiếu sót trong việc chậm trễ giải quyết thắc mắc, khiếu nại của NLĐ. Việc này có một phần nguyên nhân khách quan do thời điểm cận Tết nhiều việc, phòng nhân sự không kiểm tra hòm thư góp ý của nhân viên nên không nhận được thư thắc mắc của anh Hà. Ngay khi nhận được phản ánh từ cơ quan chức năng, chúng tôi đã xem xét vụ việc và quyết định rút lại thông báo chấm dứt hợp đồng với anh Hà. Hiện anh vẫn làm việc bình thường.