Nguyễn Ngọc Lan Thanh (quận Tân Bình, TP HCM) hỏi: "Tôi nhập viện ngày 22-10, ra viện ngày 27-10-2020. Khi xuất viện, bác sĩ có ghi chú ở giấy ra viện là tôi cần nghỉ ngơi thêm 3 ngày, từ ngày 28 đến 30-10-2020. Tôi đã nộp hồ sơ cho công ty để giải quyết hưởng chế độ ốm đau từ ngày 22 đến 30-10, nhưng công ty yêu cầu phải nộp thêm giấy chứng nhận điều trị ngoại trú của bệnh viện trong khoảng thời gian được bác sĩ chỉ định thì mới giải quyết. Xin hỏi yêu cầu của công ty có hợp lý không?".

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 21 Thông tư 56/2017/TT-BYT, trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện thì cơ quan BHXH căn cứ số ngày nghỉ ghi tại phần ghi chú của giấy ra viện để làm căn cứ thanh toán chế độ BHXH theo quy định. Như vậy, trong giấy ra viện bác sĩ đề nghị chị Thanh nghỉ thêm và thực tế chị có nghỉ thì đủ điều kiện để giải quyết hưởng chế độ BHXH, không cần phải nộp thêm giấy chứng nhận điều trị ngoại trú của bệnh viện như công ty yêu cầu.