Một cựu nhân viên (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: "Tôi tham gia BHXH từ 1-7-2019 đến 29-2-2020 thì xin nghỉ việc tại công ty. Dự kiến, tôi sinh con vào tháng 8-2020 thì có được hưởng chế độ thai sản như những người đang còn làm việc tại công ty không?".

Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 2 điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Khoản 4 điều 31 Luật BHXH quy định: Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 điều 31 Luật BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Trường hợp của chị, nếu sinh con vào thời điểm tháng 8-2020 thì chị đã có 7 tháng đóng BHXH (từ tháng 8-2019 đến tháng 2-2020) trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 8-2019 đến 7-2020). Do đó, chị đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định nêu trên.