Ở nước ta, rất nhiều lao động đang làm việc trong các ngành thâm dụng lao động (dệt may, giày da) vốn tiêu tốn nhiều sức lực, vì vậy tuổi nghề của NLĐ không thể kéo dài. Như ngành may chẳng hạn, thử hỏi ở 50 tuổi thì NLĐ có còn tinh mắt hay thao