- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Căn cứ Nghị định số 61/2020/NĐ-CP, trong 3 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm DVVL về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng TCTN. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm DVVL trình giám đốc sở lao động - thương binh và xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng TCTN của NLĐ. Quyết định về việc hủy quyết định hưởng TCTN được trung tâm DVVL gửi 1 bản đến cơ quan BHXH cấp tỉnh để không chi trả TCTN cho NLĐ và 1 bản đến NLĐ. Mặt khác, theo quy định tại Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, thời gian đóng BHTN của NLĐ trong trường hợp hủy quyết định như nêu trên sẽ được cộng dồn theo quy định tại khoản 1 điều 45 Luật Việc làm để tính cho lần hưởng TCTN tiếp theo. Đối chiếu với trường hợp trên, quyết định hưởng TCTN của ông sẽ bị hủy vì vượt quá thời gian nhận theo quy định. Thời gian tham gia BHTN nhưng chưa hưởng sẽ được cộng dồn để tính cho lần hưởng TCTN tiếp theo.