Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 35 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn; ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng; đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Khi nghỉ việc, anh Thanh phải tuân thủ đúng thời gian báo trước theo quy định nêu trên, nếu không sẽ bị xem là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định pháp luật. Căn cứ Luật Việc làm, trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật không được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Đề nghị anh Thanh đối chiếu các quy định trên để thực hiện.