BHXH TP HCM trả lời: Bệnh lao phổi nằm trong danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành và được hưởng chế độ ốm đau từ quỹ BHXH. Theo quy định tại khoản 2 điều 26 Luật BHXH, thời gian nghỉ hưởng chế độ bệnh dài ngày tối đa là 180 ngày (tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần). Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau theo quy định trên mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH. Mức hưởng trợ cấp ốm đau được tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc cho 180 ngày đầu chữa trị. Từ ngày thứ 181 trở đi, mức hưởng được quy định như sau: Bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên; bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm. Trong thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ quỹ BHXH, doanh nghiệp không phải trả lương.