Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 139 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng (trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng); thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Như vậy, thời điểm này chị Linh có thể xin nghỉ thai sản sớm. Mặt khác, theo quy định của Luật BHXH, lao động nữ đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Đối chiếu với quy định trên, chị Linh đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.