Phạm Phương Khanh (phamkhanh9204@gmail.com) hỏi: "Theo quy định, trong thời gian nghỉ hè, giáo viên phổ thông được hưởng nguyên lương và phụ cấp 2 tháng. Vậy nếu thời gian nghỉ hè trùng thời gian nghỉ thai sản thì ngoài chế độ thai sản, người lao động có được hưởng 2 tháng tiền lương ấy không?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT và khoản 4 điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non và 2 tháng đối với giáo viên phổ thông. Thời gian này, giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Như vậy, trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè (bao gồm thời gian nghỉ hằng năm) thì cùng với chế độ thai sản do BHXH chi trả, giáo viên sẽ được cơ sở giáo dục thanh toán tiền lương và các phụ cấp (nếu có) của thời gian nghỉ hè 2 tháng.