BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật Việc làm, điều kiện để người lao động (NLĐ) hưởng TCTN là: chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) (trừ trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật hay hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng); đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ không xác định thời hạn hay đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng; đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN. Như vậy, điều kiện về thời gian đóng BHTN để được hưởng TCTN là đủ 12 tháng trở lên trước khi nghỉ việc, luật không quy định phải đóng BHTN 12 tháng liên tục. Nếu anh Giáp thỏa mãn các điều kiện nêu trên sẽ được hưởng TCTN.