Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 4 điều 136 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho NLĐ. Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 137 của bộ luật này thì người sử dụng lao động không được sử dụng NLĐ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được NLĐ đồng ý. Như vậy, đây là quy định chung cho NLĐ, bao gồm cả nam lẫn nữ.