Hồ Thanh Hằng (quận Phú Nhuận, TP HCM) hỏi: "Theo quy định của Bộ Luật Lao động, lao động nữ (LĐN) trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Nếu LĐN chỉ làm việc dưới 7 giờ/ngày thì thời gian nghỉ 60 phút được tính như thế nào?".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại khoản 5 điều 155 Bộ Luật Lao động thì LĐN trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Như vậy, thời gian nghỉ của LĐN không phụ thuộc vào số giờ làm việc của người lao động, tức họ vẫn được nghỉ 60 phút/ngày trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.