Giám sát thực hiện tăng lương tối thiểu vùng - Ảnh 1.

Công ty CP Quốc tế Doni là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách tiền lương đối với người lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các Công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp (DN) theo quy định mới về tăng LTT; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại điểm 2 Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17-6 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về LTT.

Bên cạnh đó, Công đoàn cấp trên cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH... của các DN, nhất là việc thực hiện Nghị định 38/CP của Chính phủ; theo dõi tình hình quan hệ lao động trong các DN, nhất là các DN trong KCN, khu kinh tế. Khi có tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, cần chủ động phối hợp với UBND và các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời giải quyết, bảo đảm quyền lợi NLĐ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý Công đoàn các cấp tập hợp, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Nghị định 38/CP; đẩy mạnh chăm lo, bảo đảm đời sống cho NLĐ, góp phần bảo đảm việc làm bền vững, an sinh của NLĐ và sự ổn định, phát triển lâu dài của thị trường lao động.

V.Duẩn