Tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã truyền đạt một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức CĐ Việt Nam hiện nay; cơ hội và thách thức của CĐ Việt Nam khi hội nhập CPTPP. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, một trong những thách thức đối với tổ chức CĐ Việt Nam là số lượng đoàn viên và CĐ cơ sở có nguy cơ tăng chậm so với giai đoạn trước, thậm chí ở một số địa bàn có nguy cơ giảm sút do có sự cạnh tranh CĐ; nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vấn đề tuyên truyền, vận động thành lập CĐ cơ sở thuộc CĐ Việt Nam.

Hà Nội: Hội nghị chuyên đề về CPTPP - Ảnh 1.

Quang cảnh tại hội nghị chuyên đề về CPTPP

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các cấp CĐ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, trọng tâm hướng về cơ sở, để tổ chức CĐ Việt Nam thực sự là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tin-ảnh: D.Thảo