LĐLĐ TP Hà Nội chỉ đạo các Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở chủ động phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động 2019, Luật BHXH 2014 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với LĐN và bảo đảm bình đẳng giới. Qua các buổi kiểm tra, CĐ cấp trên cần ghi nhận đề xuất, kiến nghị của đơn vị liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách đối với LĐN.

Hà Nội: Khảo sát thực hiện chính sách đối với lao động nữ - Ảnh 1.

Lao động nữ tại Công ty TNHH May Phù Đổng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) luôn được bảo đảm các chế độ, chính sách

LĐLĐ TP Hà Nội cũng lưu ý CĐ cấp trên hướng dẫn CĐ cơ sở các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đông LĐN chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với các nội dung có lợi hơn cho LĐN và bảo đảm bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.

Tin-ảnh: D.Thảo