Năm 2019, Cụm thi đua số 6 đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động (NLĐ). Trong đó, các đơn vị thành viên đều quan tâm chú trọng thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể". Tỉ lệ các đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể tăng cao. Cụ thể, CĐ các ngành ở Hà Nội như: Xây dựng đạt 80%, Dệt may đạt 72,4%, Công thương đạt 60,3%; Giao thông Vận tải đạt 100%; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 68,8%. Đáng nói, nội dung thỏa ước đã tập trung vào những cam kết thiết thực có lợi hơn cho NLĐ như tiền lương, tiền thưởng, bảo đảm việc làm, nâng cao kỹ năng tay nghề, chất lượng bữa ăn ca, nâng lương, thực hiện tháng lương thứ 13, thưởng Tết, trợ cấp đi lại, giờ nghỉ và bồi dưỡng khi sinh con, nuôi con nhỏ…

Hà Nội: Nâng chất thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi khảo sát

Chỉ đạo hoạt động trong thời gian tới, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu Cụm thi đua số 6 tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức CĐ trong bối cảnh mới.

Tin-ảnh: D.Thảo