Nguyễn Thu Đông (quận Tân Bình, TP HCM) hỏi: "Tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 36 tháng với công ty từ ngày 10-7-2019. Ngày 17-1-2020, công ty ra thông báo đơn phương chấm dứt HĐLĐ với tôi vì lý do công ty làm ăn thua lỗ, phải thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân sự. Công ty cho biết sẽ lập phương án sử dụng lao động về cắt giảm nhân sự gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM và chỉ trả lương cho tôi đến ngày 8-2, ngoài ra, tôi không được hưởng thêm quyền lợi gì. Công ty làm vậy có đúng quy định không?".

- Hệ thống Luật Thịnh Trí trả lời: Căn cứ Bộ Luật Lao động và hướng dẫn tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, người sử dụng lao động có quyền cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ bao gồm: thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động; thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm; thay đổi quy trình, máy móc, thiết bị, thiết bị sản xuất - kinh doanh của người sử dụng lao động. Nếu vì lý do kinh tế sẽ thuộc một trong các trường hợp: khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế; thực hiện các chính sách của nhà nước về cải cách nền kinh tế. Như vậy, ở trường hợp trên, công ty có căn cứ để chấm dứt HĐLĐ đối với anh Đông. Tuy nhiên, trước đó, công ty phải thực hiện xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại điều 44 Bộ Luật Lao động. Việc công ty chấm dứt HĐLĐ với anh Đông vì lý do công ty làm ăn thua lỗ, phải thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân sự khi chưa xây dựng phương án sử dụng lao động là trái quy định pháp luật.