Võ Huy Hùng (huyện Củ Chi, TP HCM) hỏi: "Sau khi hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 12 tháng hết hạn, công ty đề nghị tôi ký HĐLĐ không xác định thời hạn. Bản HĐLĐ có nội dung nếu chấm dứt HĐLĐ, hai bên phải báo trước cho nhau 90 ngày hoặc trả tiền lương thay cho việc thông báo. Nội dung thỏa thuận này có phù hợp quy định pháp luật hay không?".

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Điều 37 Bộ Luật Lao động quy định NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo cho NSDLĐ biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại điều 156 của bộ luật này.

Như vậy, khi đã giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn mà muốn nghỉ việc, anh chỉ cần thực hiện nghĩa vụ báo trước cho công ty ít nhất 45 ngày. Do vậy, yêu cầu của công ty phải báo trước 90 ngày khi nghỉ việc là chưa phù hợp với quy định pháp luật.