Khi chúng tôi thắc mắc thì được trả lời do chúng tôi không hoàn thành định mức nên phải kéo dài thời gian làm việc chứ công ty không yêu cầu làm thêm...”.

Kéo dài thời gian làm việc, không phải tăng ca

Ông Lê Minh Phúc, phó giám đốc sản xuất, trả lời: Theo quy định, NLĐ hưởng lương sản phẩm được trả lương làm thêm khi làm việc ngoài thời gian bình thường để làm thêm số lượng sản phẩm đã thỏa thuận. Việc một số công nhân phải kéo dài thời gian làm việc là do không hoàn thành định mức lao động (áp dụng từ tháng 6-2015) chứ công ty không yêu cầu làm thêm. Do đó thời gian làm việc kéo dài không được tính là thời gian làm thêm. Chúng tôi sẽ nói rõ với công nhân việc này.