"Tôi là công chức. Vừa qua, tôi bị xử lý kỷ luật về Đảng nhưng không bị kỷ luật từ phía đơn vị. Như vậy, tôi có bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên không?".

Kéo dài thời gian tính nâng bậc lương? - Ảnh 1.

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên khi đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn, đó là được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức. Mặt khác, Quy định số 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm nêu rõ việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật. Việc kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Như vậy, việc ông Nghĩa bị xử lý kỷ luật về Đảng nhưng chưa bị kỷ luật từ phía đơn vị sẽ không bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, cấp ủy quản lý Đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể.