Kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp - Ảnh 1.

Cổng thông tin Kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp sẽ giúp học viên học nghề có thêm dữ liệu bổ ích về thị trường lao động

Đây là trang thông tin về hoạt động gắn kết với DN của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, chính sách gắn kết với DN, hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan trung ương; cung cấp dữ liệu về nhu cầu lao động của DN và năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, giới thiệu các mô hình gắn kết DN thành công, hiệu quả và nhiều thông tin bổ ích khác... Thông qua website này, hoạt động giáo dục nghề nghiệp sẽ kết nối với thị trường lao động và việc làm bền vững, gắn kết giữa nhà trường và DN, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin-ảnh: N.Khôi