Ông Lê Hùng Dũng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại, ban giám đốc đã xem xét và quyết định giảm nhẹ một phần kỷ luật cho số nhân viên không liên quan trực tiếp đến vụ mất cắp tài sản. Cụ thể là chỉ hạ thi đua chứ không buộc phải liên đới bồi thường thiệt hại. Cần nói thêm là trong nội quy lao động có quy định trách nhiệm tập thể đối với tài sản do các bộ phận trực tiếp quản lý. Vì vậy, khi xảy ra mất mát thì cả tổ phải chịu trách nhiệm.

Không buộc bồi thường - Ảnh 1.