- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP HCM quy định người lao động (NLĐ) không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn TP HCM (nếu tạm trú phải có đăng ký tạm trú hoặc được cơ quan công an xác nhận) bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4 triệu đồng/tháng, làm một trong sáu loại công việc gồm: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; bán lẻ vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe; làm công việc thuộc ngành nghề phải tạm ngưng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP tại Công văn 1749/UBND-VX thì được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (thực hiện đến hết ngày 31-12-2021). Như vậy, chị Linh thuộc đối tượng được hỗ trợ nhưng không có đăng ký tạm trú hợp pháp nên không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định.