Phạm Văn Huy (TP HCM) hỏi: "Tôi đang điều trị bệnh ung thư và hưởng BHXH, hiện tại tôi đang hóa trị dạng ngoại trú, tôi nhập viện điều trị ngoại trú từ ngày 7 đến 28-12-2019. Trong khoảng thời gian điều trị nghỉ hưởng BHXH, tôi vẫn đi làm và được công ty trả trợ cấp làm việc vào mục trợ cấp khác, hỏi như vậy công ty có sai luật không? Tôi được hưởng khoản trợ cấp đó có chính đáng không (trong thời gian điều trị bệnh, tôi vẫn bị trừ lương và hưởng BHXH)?".

BHXH Việt Nam trả lời: Điều 25 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau là: Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Khoản 2 điều 186 Bộ Luật Lao động quy định: Trong thời gian người lao động (NLĐ) nghỉ việc được hưởng chế độ BHXH thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho NLĐ. Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp của ông, nếu trong thời gian nghỉ điều trị ngoại trú ông vẫn đi làm chấm công và hưởng lương thì ông không được hưởng chế độ ốm đau. Việc công ty không trả lương trong thời gian ông nghỉ việc hưởng chế độ BHXH là đúng quy định. Trong trường hợp ông và công ty có thỏa thuận để ông nhận được một khoản trợ cấp khác không thuộc thẩm quyền trả lời của cơ quan BHXH.