Không được xét nâng lương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Trần Văn Triều, giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV, công chức đạt tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên nếu đáp ứng đủ 2 yêu cầu: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức. Trường hợp trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định. Cụ thể đối với trường hợp công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng. Căn cứ quy định trên, chị Thương đã bị đơn vị ra quyết định kỷ luật khiển trách, sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng nên không được xét nâng lương niên hạn vào đợt tháng 12-2018.