Không phải bồi thường chi phí đào tạo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) được tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình và hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản, bao gồm các nội dung chủ yếu như: nghề đào tạo; địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo; chi phí đào tạo; thời hạn người lao động (NLĐ) cam kết phải làm việc cho NSDLĐ sau khi được đào tạo; trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo… Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, các chi phí khác hỗ trợ cho người học. Theo quy định, khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì NLĐ phải bồi thường chi phí đào tạo cho NSDLĐ. Nhưng nếu công ty không ký hợp đồng đào tạo và không có các chứng từ hợp lệ chứng minh các khoản chi cho việc đào tạo NLĐ thì không có cơ sở để yêu cầu bồi thường. Do vậy, anh Anh không phải bồi thường chi phí đào tạo.