Không phải chịu trách nhiệm liên đới

Ông Lê Đại Hùng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là nội quy lao động của công ty không quy định chịu trách nhiệm liên đới trong việc xử lý kỷ luật nhân viên. Do vậy, công ty đã xem xét, hủy bỏ quyết định kỷ luật đối với anh Minh, đồng thời phục hồi đầy đủ mọi quyền lợi cho anh. Hiện anh Minh đã trở về vị trí công tác cũ.